ANTONÍN ROBERT HARTMAN

   Narozen 15. prosince 1891 v Plzni, příjmení Hartmann. Syn profesora kreslení, odmaturoval a studoval pozemní stavitelství. Na začátku války 1914 se nacházel u sestry na Ukrajině. Vzhledem k cizí příslušnosti je vězněn carskou policií a vyslán do Permu na Ural jako stavební technik. Na začátku roku 1918 se hlásí s ostatními dobrovolníky do čs. vojska na Ukrajině. Nejdříve přidělen k dělostřelectvu, později se plní jeho přání být u letadel a s oddílem Vlastimila Fialy odjíždí do Vladivostoku. Je to právě on, kdo navrhne na stroj L.W.F. Tractor připravovaný na přelet nad přehlídkou nad Vladivostokem napsat zespodu na křídla jméno presidenta. Sám si lehá pod letoun a píše na levé T G MAS a na pravé ARYK. Za tento nápad je vybrán jako pasažér pro tento osudný let. Dlouho se nachází v bezvědomí a léčí se déle než půl roku. Po návratu do vlasti se stává spisovatelem, publicistou a výtvarníkem. Píše knihy o ruské anabázi, návratu do vlasti, je autorem spousty ilustrací, plakátů a letáků s leteckou tématikou.